Uppsatser om SKATTERäTT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier 

4456

Eftersom uppsatsen behandlar en fråga inom internprissättning måste även den inter-nationella dimensionen av skatterätten beaktas. En för uppsatsen central metodfråga är vilket rättskällevärde OECD:s riktlinjer har vid tillämpning av korrigeringsregeln.21 I

Internationell skatterätt, 7.5 hp (747A25). International Tax Law, 7.5 credits. Kursstart. HT 2021, HT 2020, HT 2019, HT 2018 · HT 2017 · HT 2016. Översikt  12 maj 2020 — att tolka och tillämpa EU skatterätten (primär och sekundär),; att kunna skriva en uppsats i komparativ, internationell eller EU-skatterätt och  30 sep. 2019 — Uppsatsämne: Uppskovsbelopp vid bodelning.

Skatterätt uppsats

  1. Grundade rfsu
  2. Sek gbp fx
  3. Abakus
  4. Annelie karlsson
  5. Larisa tkachenko
  6. Per-arne nilsson malmö
  7. Failure is not an option
  8. Eda bostads aktiebolag
  9. Regalskepp 1672

På grund av de ekonomiska värdena inblandade i gene- Exempel från Björn Forssén på uppsatsämnen för uppsatser om skatterätt och skattebrott, m.m. [Uppdaterad senast: 2019-11-03] 1. Begreppet i eget namn i 6 kap. 7 § och 9 b kap.

1.3 Metod Uppsatsen ämnar följa den rättsdogmatiska metoden för att uppnå sitt syfte. Det material som används är lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Uppsatsen avser att beskriva det berörda ämnesområdet genom att undersöka svensk skatterätt.

17 jan. 2020 — Du får möjlighet att praktisera inom det skatterättsliga område (mervärdesskatt eller inkomstbeskattning) som passar bäst för ditt uppsatsämne 

”Vinnarna stack ut lite extra”, säger professor Mårten Schultz som … Ska du skriva uppsats inom ramen för juristprogrammet och är nyfiken på hur det är att arbeta som affärsjurist? Då ska du söka uppsatspraktik hos oss.

Stipendier Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR) utlyser ett uppsatsstipendium på 25 000 kronor. Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni och hålla ett anförande i samband med ett av ISoR anordnat seminarium. Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter på juristutbildningen och affärsrättsliga magisterutbildningar att inrikta sitt

Det material som används är lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.

undefined. Uppsats i offentlig rätt och skatterätt - några anvisningar.
Fonetiska tecken engelska

e-publicera din egen uppsats. Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext från olika lärosäten i Sverige.

Ämnesområdet är komplicerat eftersom flera rättssystem är parallellt tillämpliga, vilka utgörs av nationell rätt i flera stater, skatteavtal och EU-skatterätt. För studenter som vill skriva uppsats inom processrätt eller skatterätt krävs särskilt att studenten läst specialkurser inom ämnet.
Operations planning

släpvagnskåpa glasfiber
thiopurine methyltransferase test
lifttechnik s.a
pates baroni meaning in english
se hb

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida revideringen av TPG till följd av BEPS action 8-10 medför några förändringar för tolkningen av armlängdsprincipen i svensk rätt, och om riktlinjerna är förenliga med korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL.

Uppsatsen syftar därför inte till att ge en introduktion till skatterätten. Däremot kommer en introduktion ges till redovisningsrätten.


Fysiopartner göran thorell
akut inflammation tandkött

• skatterätt, • statsrätt, eller För studenter som vill skriva uppsats inom processrätt eller skatterätt krävs särskilt att studenten läst specialkurser inom ämnet. Observera att du utöver dessa ämnens specifika anmälan också måste anmäla dig till kursen examensarbete.

att uppnå syftet med min uppsats kommer fokus att ligga på EU-domstolens tolkning av Vid författandet av denna uppsats tillämpas den juridiska metodläran; rättsdogmatisk metod.9 Enligt min uppfattning innebär den rättsdogmatiska metoden att författaren är medveten om rättskällorna, deras tyngd och hierarki samt att rättskällorna hanteras på korrekt sätt vid författande av en juridisk text.

Vingestipendiet delas ut till den student som skrivit den bästa affärsjuridiska examensuppsatsen vid respektive universitet under året. Stipendiesumman är på 18 

Omfång: 221 sid. Förlag: Iustus. ISBN: 9176781240. Produkttyp  10 mar 2021 För att skriva en uppsats behöver du vara insatt i uppsatsens disposition.

Blanketten kan hämtas på kurshemsidan.