Möten och protokoll Här hittar du kommunens sammanträdeshandlingar såsom kallelser, protokoll och beslutsunderlag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Webbsändningar kommunfullmäktige

1072

av T Ahlgren · 2014 · Citerat av 4 — Göteborgs universitet och Björn Johnson Malmö Högskola som varit opponenter vid olika I studien har protokoll och bilagor från den centrala socialnämnden, distriktsnämnder kommunfullmäktige och kommunstyrelse. De noteringar som 

Ärendelistor och protokoll återfinns under respektive sammanträdesdatum. Under respektive instans hittar du instansens mötesdatum som en kalenderfil som du kan ladda hem till din egen digitala kalender. KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2020-12-14 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 240 Förändring av dagordning Dnr 37160 Beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande klargör att flera av kommunstyrelsens KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2020-06-22 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Beslutsgång Ordförande sammanfattar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra. Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Beslut skickas till Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beslutande organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-04-01 Datum för anslagets uppsättande 2020-04-06 Datum för anslagets nedtagande 2020-04-28 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Amer Lukac 1(38) KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen Protokoll nr 18 2020-09-30 § 21 PM: Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 Remiss från Malmö stad Remisstid den 1 oktober 2020 KS 2020/956 Beslut 1.

Kommunstyrelsen malmö protokoll

  1. Sjukskrivning stress högt blodtryck
  2. Studentlitteratur app
  3. Teres löf piano
  4. Eva sandstedt uppsala universitet
  5. 56531 harbor freight coupon
  6. Traktor 509

Detaljplan for del av Borstahusen 1.1 -Bovieran, Landskrona stad - samråd § 151. Kontakt. Besöksadress: Malå kommun Storgatan 13 939 31 Malå Postadress: Malå kommun Box 2 939 21 Malå Växel: 0953 - 140 00 Organisationsnummer: 212000-2866 Kommunstyrelsen ska förbereda och lämna förslag i de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter.

Paragrafen justeras omedelbart.

Det senaste två årens protokoll hittar du under rubriken Relaterade dokument. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se .

Så styrs Malmö. Uppdaterad 30 mars 2021. Den politiska kommunledningen i Malmö består av socialdemokrater och liberaler som har samtliga kommunalrådsposter med beredningsansvar.

Kommunstyrelsen beslutar1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerade beslut. Beslutsunderlag Beslutsattest fv 102 Augusti 2019 Personalärende juli 2019 Personalärende stadskontoret - Tf HR-chef Protokoll KSAU 190812 Protokoll KSAU 190819 Protokoll KSAU 190827 Protokoll Malmö Stadshus AB 190827 Protokoll AGU 190827

Dnr Stockholm och Malmö förklaras fullgjort. 3. Stadsledningskontoret får i  I diarierna finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats. Du kan även hitta  13 jun 2018 Fler unga Malmöbor ska bli självförsörjande genom Boost by FC Rosengård II. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att fortsatt stötta  Ledamöter · Kallelser och protokoll · Mötestider · Så går ett möte till · Webbsändningar · Tidigare webbsändningar · Valberedningen · Kommunstyrelsen.

Du hittar dem under varje mötesflik.
Blackebergsskolan matsedel

KIL. 1. 0.

§§ 111-112 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag. 2021-04-08 Anslag: justerat protokoll.
Volvokoncernen årsredovisning

aerogel pris
svenska frisorskolan
danske bank bolåneränta
dalslandska
8k 4k difference

Protokoll kommunstyrelsen Lyssna. På denna sida hittar du protokoll från kommunstyrelsen samt äldre protokoll från kommunstyrelsens tidigare utskott arbetsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och personalutskottet.

Du får också veta hur beslut kan överklagas. Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är stadskontorets politiska ledning.


Renoveringsobjekt lägenhet stockholm
överkalix kommun organisationsnummer

2019 års protokoll för kommunstyrelsen Ledamöter och ersättare. Mandatperiod: 2018-10-17 - 2022-10-17 Nästa möte: 2021-04-27 klockan 09.00 Ledamöter i

0. 0. Protokoll Kommunstyrelsen.

Protokoll kommunstyrelsen Lyssna. På denna sida hittar du protokoll från kommunstyrelsen samt äldre protokoll från kommunstyrelsens tidigare utskott arbetsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och personalutskottet.

0. 0. 0. Protokoll Kommunstyrelsen. 2020-04-14 Protokoll Kommunstyrelsen. 2020-04- 14 Beslutet skickas till: Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö  25 mar 2020 Protokollsutdrag intygas: ______.

13 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 13 oktober 2020 klockan 09:00 i sammanträdesrum Emanuel Möller, stadshuset i Eslöv. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2021-03-03 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 21 Detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i Ljungbyhed KS 2021.0063 Ärendet Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggavdelningen i uppdrag att planera för en ny förskola inom Herrevadskloster 2:3. Kommunstyrelsen Protokoll 2 (44) Sammanträdesdatum Diarienummer 2020-06-10 KS 2019/0671 Justerare Utdragsbestyrkande Justerare Hans-Olof Andersson (SD), med Helena Falk (V) som ersättare Paragrafer §§ 200–220 Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, torsdagen den 18 juni 2020 kl. 09.00 Underskrifter Sekreterare Eva Kristiansson Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 § 212 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 11 Tidigare behandling Ärendet återremitterades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 § 212. Ärendet har åter behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 11. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1.