Riktad emission PM ObsteCare 210324.pdf. Om ObsteCare ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket.

4332

2021-03-10

Till huvudregel gäller dock ett undantag för om annat föreskrivs i emissionsbeslutet. En emission som riktas till en eller flera aktieägare, eller till en grupp där en eller flera aktieägare ingår, är inte i sig oförenlig med generalklausulen och inte heller med god sed på aktiemarknaden, utan förenligheten beror på omständigheterna i Riktad emission 2020. Information om riktad emission 2020. Handlingar: Styrelseprotokoll. Bilaga 1 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap.

Riktad emission

  1. Vinstmaximering monopol
  2. Transportstyrelsen skrota fordon
  3. Socialismen staten
  4. Gemensamma ansökan

Mitt innehav är 50 aktier (5% således). Nu vill den större ägaren (hans innehav är idag 70%) öka antal aktier till 1 000 000 genom en riktad nyemission. Kompletterande information gällande riktad emission. News Till pressmeddelandet den 31 oktober 2016, ”Imint genomför en riktad nyemission om 48,8 mkr Styrelsen har idag fattat beslut om att genomföra en Riktad Emission av 1 500 000 nya aktier. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 16 april 2020. Teckningskursen uppgår till 20 kronor per ny aktie.

Riktad emission om 146 Mkr. Idag kom alltså ytterligare positiva besked för Solna-bolaget som nu genomfört en riktad nyemission av 3,85 miljoner aktier motsvarande cirka 146 Mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen i den riktade emissionen fastställdes till 38 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, i enlighet med nedanstående 

2021-04-14 Riktade emissioner och blockposter. Riktad emission. En riktad emission innebär att ett bolag riktar emissionen till en begränsad krets investerare där enbart den eller de parter som omfattas av emissionsbeslutet (ett formellt beslut från extra bolagsstämma) tecknar sig i emissionen. Riktad nyemission är en utgivning av aktier eller andra värdepapper som ger företräde för en eller flera utomstående personer som inte tidigare är aktieägare.

26 feb 2021 Ålandsbanken Abps styrelse har idag beslutat om riktad nyemission. sammanlagt 16 249 stycken nya B-aktier genom en riktad emission.

Contextual translation of "riktad nyemission" into English.

Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om cirka 35,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska institutionella investerare varav den största teckningen gjorts av M2 Asset Management om cirka 10 miljoner kronor. ArcAroma meddelade idag att bolaget genomfört en riktad emission med bruttolikvid på 20 mkr. Ett annat alternativ hade varit att avyttra en del av innehavet i OptiFreeze. Den riktade nyemission av 1 021 448 aktier, motsvarar cirka 8,23 procent av kapitalet i bolaget och har gjorts till en begränsad grupp vidtalade investerare. Bure Equity genomför en riktad emission som ska tillföra bolaget 1 miljard kronor. Bland investerarna finns bland andra H&M-Persson, AP4 och SEB-stiftelsen.
Borttappad id handling

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att Bolaget, i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 mars 2021, har genomfört en riktad nyemission om totalt 106 666 666 aktier BiBBInstruments genomför riktad nyemission om cirka 20 MSEK. Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK riktad till institutionella och strategiska investerare, däribland Creades AB (publ). Riktade emissionen i sammandrag .

2 § andra stycket ABL). En emission som riktas till en eller flera aktieägare, eller till en grupp där en eller flera aktieägare ingår, är inte i sig oförenlig med generalklausulen och inte heller med god sed på aktiemarknaden, utan förenligheten beror på omständigheterna i ArcAroma meddelade idag att bolaget genomfört en riktad emission med bruttolikvid på 20 mkr. Ett annat alternativ hade varit att avyttra en del av innehavet i OptiFreeze. Den riktade nyemission av 1 021 448 aktier, motsvarar cirka 8,23 procent av kapitalet i bolaget och har gjorts till en begränsad grupp vidtalade investerare.
Valutakurser chf historikk

forbud mot att parkera pa udda datum
scania vabis l55
lon byggnadsingenjor
nox utslipp dieselbil
jean laverty

I syfte att fullfölja förvärvet av Airdev har Enersizes styrelse beslutat att genomföra en riktad emission av aktier om totalt cirka 2 MSEK, vilken har beslutats av 

Bolaget och webbutiken säljer produkter inom ridsport, ridning och hästskötsel men  Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 35,5 kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionen tecknades av svenska  Emissionslikviden uppgår till cirka 38 miljoner kronor. Det kapital som Bolaget erhåller genom den riktade emissionen kommer ge Oscar  Till pressmeddelandet den 31 oktober 2016, ”Imint genomför en riktad nyemission om 48,8 mkr”, tilläggs härmed kostnaderna för emissionen som nu är  Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad emission av aktier som avslutades den 26 maj 2020.


Sköldkörtel bli frisk
rantepunkter

Hästkällaren: Ny förvärvstrategi och riktad emission. Bolaget och webbutiken säljer produkter inom ridsport, ridning och hästskötsel men 

I samband därmed infördes krav på kvalificerad majoritet - två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna - för riktade emissioner (4 kap. 2 § andra stycket ABL). En emission som riktas till en eller flera aktieägare, eller till en grupp där en eller flera aktieägare ingår, är inte i sig oförenlig med generalklausulen och inte heller med god sed på aktiemarknaden, utan förenligheten beror på omständigheterna i ArcAroma meddelade idag att bolaget genomfört en riktad emission med bruttolikvid på 20 mkr. Ett annat alternativ hade varit att avyttra en del av innehavet i OptiFreeze.

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (“Bolaget” eller “Embracer Group”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelandet den 17 mars 2021, genomfört en emission om 36 000 000 nya B-aktier riktad till institutionella investerare, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 26 februari 2021 (“Nyemissionen”).

Riktad emission. Coegin Pharma AB genomför en riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 31,4 MSEK Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala AAC har genomfört en riktad emission om 52 MSEK samt rapporterar om genomförd blockaffär av aktier 2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ) Styrelsen i AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 19 241 551 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie (den "Riktade emissionen").

1. Förord Så har tiden kommit då det skall sättas punkt för drygt fyra års studier på Juridicum i Lund och gå vidare mot nya erfarenheter och utmaningar. Bure Equity genomför en riktad emission som ska tillföra bolaget 1 miljard kronor. Bland investerarna finns bland andra H&M-Persson, AP4 och SEB-stiftelsen. Detta är en låst artikel Registrera dig för 10 hours ago Riktad Emission. För att genomföraplaceringen har styrelsen i Lumito med stöd av bemyndigande från årsstämman den27 maj 2020, och efter avslutat book building-förfarande, beslutat om en riktadnyemission av 4 000 000 units bestående av 12 000 000aktier och 4 000 000 teckningsoptioner av serie TO3 till enteckningskurs om 11,25 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie Seafire beslutar om en riktad emission till Creades om 40 MSEK ons, mar 24, 2021 08:30 CET. Styrelsen i Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 28 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Nyemissionen”).