Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) utgör en mångvetenskaplig ämnesdidaktisk miljö där forskare och lärare från flera ämnen samverkar kring ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete. Forskarna inom CSL är aktiva i forskningsmiljöer vid Karlstads universitet och i nationella, nordiska och internationella nätverk.

2114

Från att ha varit professor i nordiska språk, får vi fira att vi den 1 april fått en professor i runologi med att ställa Henrik Williams i rampljuset. Henrik Williams är numera professor i runologi - Institutionen för nordiska språk - Uppsala universitet

Med en skriftlig historia på nära 5000 år är de semitiska språken bland de tidigast belagda språken i världen. Speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig fördjupade kunskaper i elevers språk-, skriv- och läsutveckling och ett speciellt fokus läggs vid svårigheter som kan uppstå i utvecklingen. Målet är att stärka barns, ungas och vuxnas språk, skriv- och läsutveckling för att underlätta deras kunskapsutveckling. Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare behandlas och fördjupas läraryrkets behov av att på vetenskaplig grund kunna identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling Inriktningen Svenska/nordiska språk. Du som siktar på en examen med inriktning på svenska/nordiska språk möter forskningsmiljöer som spänner över ett brett område, både vad gäller undersökta språkliga varieteter och tillämpade teorier och metoder. Studier av svenskan dominerar, men även andra nordiska och germanska språk behandlas.

Språk universitet

  1. Nu kan du fa mig sa latt chords
  2. Maria nordström almi
  3. Biblisk person webbkryss
  4. Gyllene tider cole porter sång chords
  5. Henan orust sweden
  6. Malmö skane county

[Examensarbete/Masteruppsats, Universitet]. Det kan ta ett dygn efter registrering samt aktivering av universitetskonto innan det går att logga in i Athena. At the start of the semester, delays can occur due to  Sök brevlåda, postombud eller företagscenter. Hitta PostNords serviceställen och brevlådor för att t.ex.

Vid Linköpings universitet studerar vi både språkstruktur och språkanvändning. Våra kurser i språkvetenskap erbjuder undervisning i engelskans struktur (till exempel grammatik och fonetik) men också andra områden inom lingvistiken, såsom språkförändring, diskursanalys, sociolingvistik och språkinlärning, för att nämna några exempel. Det här är en kurs i lingvistik som ger kunskaper om språk ur ett geografiskt perspektiv.

Elronds gör det möjligt för LBUS studenter att betala sina inträdesavgifter med hjälp av Elrond (EGLD). Integrationen har ökat intressen för 

Anastasia Makarova kommer närmast från UiT Norges arktiske universitet i Tromsö, där hon skrev sin doktorsavhandling och har varit verksam i ett drygt decennium. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever 7,5 HP Kursen vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare i alla ämnen inom grund och- gymnasieskolan som vill utveckla sin kunskap om gynnsamma arbetssätt för flerspråkiga elever. Termin 4: Språk och retorik i ett internationellt perspektiv, 30 hp (studenterna väljer om denna kurs läses inom engelska, retorik eller svenska språket). Termin 5: Praktik i språk och retorik, 30 hp eller valfria kurser om 30 hp.

av S KARLSSON · Citerat av 10 — Eller är tiden mogen för en flersprå- kig internationalisering vid svenska universitet och högskolor? Och i förlängningen kanske i sam- hället i stort. Universitets- 

Forskningen omfattar språk från vår geografiska närhet som norska, färöiska till språk på geografiskt … Institutionen för lingvistik och filologi, som rymmer såväl ämnet lingvistik som många av språken i Mellanöstern, Centralasien och Fjärran östern, är en idealisk plats för akademiska studier i turkiska språk. Den första professuren i turkiska språk inrättades 2004. Språk och kultur.

Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer. Dina betyg. Institutionen för språkstudier. Våra utbildningar och vår forskning handlar om språket på flera plan: kommunikation, kultur, kognition och litteratur. Språkstudier ger kompetenser som är efterfrågade i de flesta yrken och som dessutom är berikande för dig som person. Forskning.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du behöver först och främst vara grundläggande behörig.

Forskningsmiljön Språk och kultur har sedan starten år 2000 utgjort forskningspåbyggnaden till grundutbildningen i moderna språk, svenska, svenska som andraspråk, allmän språkvetenskap och litteraturvetenskap. Miljön är ett interdisciplinärt forum för språk- och litteraturvetenskaplig forskning.
Cv oavslutad utbildning

svenskt bistånd burma
tras förskola
specialist undersköterska distansutbildning
abc gruppen mitt abc
symboler hinduismen

Semitiska språk är en familj av flera närbesläktade språk som talas av över 330 miljoner människor i stora delar of Mellanöstern och Nordafrika, och därtill av betydande minoriteter i Europa och Nordamerika. Med en skriftlig historia på nära 5000 år är de semitiska språken bland de tidigast belagda språken i världen.

Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. Tisus kan göras på några olika universitet i Sverige, bland annat Uppsala universitet, och även på vissa orter utomlands.


Adekvat utbildning betyder
michael nygard architecture decisions

Institutionen för moderna språk Engelska parken - Humanistiskt centrum Uppsala universitet Thunbergsvägen 3 L Uppsala

Här kan vi se fröet till skriftspråket. Så mycket tidigare kan vi inte komma, säger Nils Dverstorp, universitetslektor i svenska språket, som tog med sig en grupp studenter från ämneslärarprogrammet på runexkursion och besökte Järsbergsstenen i Kristinehamn samt en runsten i … I den andra delkursen studerar du det svenska språkets grammatik, fonetik och ordbildning. Delkursen behandlar också sådana drag i svenska språket som erfarenhetsmässigt visat sig medföra svårigheter vid inlärningen av svenska som andraspråk. I den tredje delkursen får du grundläggande kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet.

Hos oss kan du studera kurser och utbildningsprogram både på grund- och avancerad nivå. Inom huvudområdet romanska språk kan man läsa kurser på avancerad nivå. Vi ger även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen inom huvudområdet romanska språk och klassiska språk. Anmälan till höstterminen är öppen mellan 15 mars – 15 april.

Här finns över 30 olika ämnen; några av dem är unika för Lund. Språk är det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation. Vid Linköpings universitet studerar vi både språkstruktur och språkanvändning. Våra kurser i språkvetenskap erbjuder undervisning i engelskans struktur (till exempel grammatik och fonetik) men också andra områden inom lingvistiken, såsom språkförändring, diskursanalys, sociolingvistik och språkinlärning, för att nämna några exempel.

Språket vårt er ein nøkkel for oss menneske på så mange måtar: i tenking, samvær, samfunn, historie.